synonim Dzięki

inaczej Dzięki to: dzięki, dziękach, dziękami, dziękom, dzięków