synonim Smutno

inaczej Smutno to: smutny, niesmutna, niesmutną, niesmutne, niesmutnego, niesmutnej, niesmutnemu, niesmutni, niesmutnie, niesmutno, niesmutny, niesmutnych, niesmutnym, niesmutnymi, smutna, smutną, smutne, smutnego, smutnej, smutnemu, smutni, smutnie, smutno, smutnych, smutnym, smutnymi