synonim adresantka

inaczej adresantka to: adresantka, adresantce, adresantek, adresantkach, adresantkami, adresantką, adresantkę, adresantki, adresantko, adresantkom