synonim afektacja

Inaczej afektacja to: afektacja, afektacjach, afektacjami, afektacją, afektacje, afektację, afektacji, afektacjo, afektacjom, afektacyj


To były wszystkie najczęściej występujące synonimy słowa afektacja.