synonim afektacja

inaczej afektacja to: afektacja, afektacjach, afektacjami, afektacją, afektacje, afektację, afektacji, afektacjo, afektacjom, afektacyj