synonim afera

inaczej afera to: afera, afer, aferach, aferami, aferą, aferę, afero, aferom, afery, aferze