synonim apostolstwo

inaczej apostolstwo to: apostolstwo, apostolstw, apostolstwa, apostolstwach, apostolstwami, apostolstwem, apostolstwie, apostolstwom, apostolstwu