synonim arabeska

inaczej arabeska to: arabeska, arabesce, arabesek, arabeskach, arabeskami, arabeską, arabeskę, arabeski, arabesko, arabeskom