synonim asteroida

inaczej asteroida to: asteroida, asteroid, asteroidach, asteroidami, asteroidą, asteroidę, asteroido, asteroidom, asteroidy, asteroidzie