synonim asystentka

inaczej asystentka to: asystentka, asystentce, asystentek, asystentkach, asystentkami, asystentką, asystentkę, asystentki, asystentko, asystentkom