synonim balety

inaczej balety to: balety, baletach, baletami, baletom, baletów