synonim bandyta

inaczej bandyta to: bandyta, bandyci, bandycie, bandytach, bandytami, bandytą, bandytę, bandyto, bandytom, bandytów, bandyty