synonim bezcelowość

inaczej bezcelowość to: bezcelowość, bezcelowości, bezcelowościach, bezcelowościami, bezcelowością, bezcelowościom