synonim blastomykoza

inaczej blastomykoza to: blastomykoza, blastomykoz, blastomykozach, blastomykozami, blastomykozą, blastomykozę, blastomykozie, blastomykozo, blastomykozom, blastomykozy