synonim bochenek

inaczej bochenek to: bochenek, bochenka, bochenkach, bochenkami, bochenki, bochenkiem, bochenkom, bochenkowi, bochenków, bochenku