synonim botanik

inaczej botanik to: botanik, botanicy, botanika, botanikach, botanikami, botaniki, botanikiem, botanikom, botanikowi, botaników, botaniku