synonim botanika

inaczej botanika to: botanika, botanice, botanik, botanikach, botanikami, botaniką, botanikę, botaniki, botaniko, botanikom