synonim brakuje

inaczej brakuje to: brakować, brakowało, brakowałoby, brakuje