synonim bronchit

inaczej bronchit to: bronchit, bronchicie, bronchitach, bronchitami, bronchitem, bronchitom, bronchitowi, bronchitów, bronchitu, bronchity