synonim brudnopis

inaczej brudnopis to: brudnopis, brudnopisach, brudnopisami, brudnopisem, brudnopisie, brudnopisom, brudnopisowi, brudnopisów, brudnopisu, brudnopisy