synonim bumelant

inaczej bumelant to: bumelant, bumelanci, bumelancie, bumelanta, bumelantach, bumelantami, bumelantem, bumelantom, bumelantowi, bumelantów, bumelanty