synonim elektroniczny

inaczej elektroniczny to: elektroniczny, elektroniczna, elektroniczną, elektroniczne, elektronicznego, elektronicznej, elektronicznemu, elektroniczni, elektronicznie, elektronicznych, elektronicznym, elektronicznymi, nieelektroniczna, nieelektroniczną, nieelektroniczne, nieelektronicznego, nieelektronicznej, nieelektronicznemu, nieelektroniczni, nieelektronicznie, nieelektroniczny, nieelektronicznych, nieelektronicznym, nieelektronicznymi