synonim gnom

inaczej gnom to: gnom, gnoma, gnomach, gnomami, gnomem, gnomie, gnomom, gnomowi, gnomów, gnomy