synonim gospodarny

inaczej gospodarny to: gospodarny, gospodarna, gospodarną, gospodarne, gospodarnego, gospodarnej, gospodarnemu, gospodarni, gospodarnie, gospodarnych, gospodarnym, gospodarnymi, niegospodarna, niegospodarną, niegospodarne, niegospodarnego, niegospodarnej, niegospodarnemu, niegospodarni, niegospodarnie, niegospodarny, niegospodarnych, niegospodarnym, niegospodarnymi