synonim konstytucja

inaczej konstytucja to: konstytucja, konstytucjach, konstytucjami, konstytucją, konstytucje, konstytucję, konstytucji, konstytucjo, konstytucjom, konstytucyj