synonim kres

inaczej kres to: kres, kresach, kresami, kresem, kresie, kresom, kresowi, kresów, kresu, kresy