synonim metabolizm

inaczej metabolizm to: metabolizm, metabolizmach, metabolizmami, metabolizmem, metabolizmie, metabolizmom, metabolizmowi, metabolizmów, metabolizmu, metabolizmy