synonim neofita

inaczej neofita to: neofita, neofici, neoficie, neofitach, neofitami, neofitą, neofitę, neofito, neofitom, neofitów, neofity