synonim nie ostać się

inaczej nie ostać się to: ostać, nieostania, nieostaniach, nieostaniami, nieostanie, nieostaniem, nieostaniom, nieostaniu, nieostań, ostali, ostaliby, ostalibyście, ostalibyśmy, ostaliście, ostaliśmy, ostał, ostała, ostałaby, ostałabym, ostałabyś, ostałam, ostałaś, ostałby, ostałbym, ostałbyś, ostałem, ostałeś, ostało, ostałoby, ostały, ostałyby, ostałybyście, ostałybyśmy, ostałyście, ostałyśmy, ostaną, ostanę, ostania, ostaniach, ostaniami, ostanie, ostanie, ostaniecie, ostaniem, ostaniemy, ostaniesz, ostaniom, ostaniu, ostano, ostań, ostań, ostańcie, ostańcież, ostańmy, ostańmyż, ostańże, ostawszy