synonim ogon bobra

inaczej ogon bobra to: ogonić, nieogonieni, nieogonienia, nieogonieniach, nieogonieniami, nieogonienie, nieogonieniem, nieogonieniom, nieogonieniu, nieogonień, nieogoniona, nieogonioną, nieogonione, nieogonionego, nieogonionej, nieogonionemu, nieogoniony, nieogonionych, nieogonionym, nieogonionymi, ogoni, ogonią, ogonicie, ogonieni, ogonienia, ogonieniach, ogonieniami, ogonienie, ogonieniem, ogonieniom, ogonieniu, ogonień, ogonię, ogonili, ogoniliby, ogonilibyście, ogonilibyśmy, ogoniliście, ogoniliśmy, ogonił, ogoniła, ogoniłaby, ogoniłabym, ogoniłabyś, ogoniłam, ogoniłaś, ogoniłby, ogoniłbym, ogoniłbyś, ogoniłem, ogoniłeś, ogoniło, ogoniłoby, ogoniły, ogoniłyby, ogoniłybyście, ogoniłybyśmy, ogoniłyście, ogoniłyśmy, ogonimy, ogoniona, ogonioną, ogonione, ogonionego, ogonionej, ogonionemu, ogoniono, ogoniony, ogonionych, ogonionym, ogonionymi, ogonisz, ogoniwszy, ogoń, ogońcie, ogońcież, ogońmy, ogońmyż, ogońże