synonim oznaczony

inaczej oznaczony to: oznaczony, nieoznaczeni, nieoznaczona, nieoznaczoną, nieoznaczone, nieoznaczonego, nieoznaczonej, nieoznaczonemu, nieoznaczony, nieoznaczonych, nieoznaczonym, nieoznaczonymi, oznaczeni, oznaczona, oznaczoną, oznaczone, oznaczonego, oznaczonej, oznaczonemu, oznaczonych, oznaczonym, oznaczonymi