synonim piryt

inaczej piryt to: piryt, pirycie, pirytach, pirytami, pirytem, pirytom, pirytowi, pirytów, pirytu, piryty