synonim premedytacja

odm. premedytacja, premedytacjach, premedytacjami, premedytacją, premedytacje, premedytację, premedytacji, premedytacjo, premedytacjom, premedytacyj