synonim retoryka

inaczej retoryka to: retoryka, retoryce, retoryk, retorykach, retorykami, retoryką, retorykę, retoryki, retoryko, retorykom