synonim rzec

inaczej rzec to: rzec, nierzeczeni, nierzeczenia, nierzeczeniach, nierzeczeniami, nierzeczenie, nierzeczeniem, nierzeczeniom, nierzeczeniu, nierzeczeń, nierzeczona, nierzeczoną, nierzeczone, nierzeczonego, nierzeczonej, nierzeczonemu, nierzeczony, nierzeczonych, nierzeczonym, nierzeczonymi, rzecz, rzeczcie, rzeczcież, rzecze, rzeczecie, rzeczemy, rzeczeni, rzeczenia, rzeczeniach, rzeczeniami, rzeczenie, rzeczeniem, rzeczeniom, rzeczeniu, rzeczeń, rzeczesz, rzeczmy, rzeczmyż, rzeczona, rzeczoną, rzeczone, rzeczonego, rzeczonej, rzeczonemu, rzeczono, rzeczony, rzeczonych, rzeczonym, rzeczonymi, rzeczże, rzeką, rzekę, rzekli, rzekliby, rzeklibyście, rzeklibyśmy, rzekliście, rzekliśmy, rzekł, rzekła, rzekłaby, rzekłabym, rzekłabyś, rzekłam, rzekłaś, rzekłby, rzekłbym, rzekłbyś, rzekłem, rzekłeś, rzekło, rzekłoby, rzekłszy, rzekły, rzekłyby, rzekłybyście, rzekłybyśmy, rzekłyście, rzekłyśmy, rzekną, rzeknę, rzeknie, rzekniecie, rzekniemy, rzekniesz, rzeknięto, rzeknij, rzeknijcie, rzeknijcież, rzeknijmy, rzeknijmyż, rzeknijże