synonim skarga

inaczej skarga to: skarga, skardze, skarg, skargach, skargami, skargą, skargę, skargi, skargo, skargom