synonim skarpetka

inaczej skarpetka to: skarpetka, skarpetce, skarpetek, skarpetkach, skarpetkami, skarpetką, skarpetkę, skarpetki, skarpetko, skarpetkom