synonim skaza

inaczej skaza to: skaza, skaz, skazach, skazami, skazą, skazę, skazie, skazo, skazom, skazy