synonim techniczny

inaczej techniczny to: techniczny, nietechniczna, nietechniczną, nietechniczne, nietechnicznego, nietechnicznej, nietechnicznemu, nietechniczni, nietechnicznie, nietechniczny, nietechnicznych, nietechnicznym, nietechnicznymi, techniczna, techniczną, techniczne, technicznego, technicznej, technicznemu, techniczni, technicznie, technicznych, technicznym, technicznymi