synonim trudzić się

inaczej trudzić się to: trudzić, nietrudząca, nietrudzącą, nietrudzące, nietrudzącego, nietrudzącej, nietrudzącemu, nietrudzący, nietrudzących, nietrudzącym, nietrudzącymi, nietrudzeni, nietrudzenia, nietrudzeniach, nietrudzeniami, nietrudzenie, nietrudzeniem, nietrudzeniom, nietrudzeniu, nietrudzeń, nietrudzona, nietrudzoną, nietrudzone, nietrudzonego, nietrudzonej, nietrudzonemu, nietrudzony, nietrudzonych, nietrudzonym, nietrudzonymi, trudzą, trudząc, trudząca, trudzącą, trudzące, trudzącego, trudzącej, trudzącemu, trudzący, trudzących, trudzącym, trudzącymi, trudzeni, trudzenia, trudzeniach, trudzeniami, trudzenie, trudzeniem, trudzeniom, trudzeniu, trudzeń, trudzę, trudzi, trudzicie, trudzili, trudziliby, trudzilibyście, trudzilibyśmy, trudziliście, trudziliśmy, trudził, trudziła, trudziłaby, trudziłabym, trudziłabyś, trudziłam, trudziłaś, trudziłby, trudziłbym, trudziłbyś, trudziłem, trudziłeś, trudziło, trudziłoby, trudziły, trudziłyby, trudziłybyście, trudziłybyśmy, trudziłyście, trudziłyśmy, trudzimy, trudzisz, trudzona, trudzoną, trudzone, trudzonego, trudzonej, trudzonemu, trudzono, trudzony, trudzonych, trudzonym, trudzonymi, trudź, trudźcie, trudźcież, trudźmy, trudźmyż, trudźże