synonim tryb oznajmujący

Inaczej tryb oznajmujący to: oznajmujący, nieoznajmująca, nieoznajmującą, nieoznajmujące, nieoznajmującego, nieoznajmującej, nieoznajmującemu, nieoznajmujący, nieoznajmujących, nieoznajmującym, nieoznajmującymi, oznajmująca, oznajmującą, oznajmujące, oznajmującego, oznajmującej, oznajmującemu, oznajmujących, oznajmującym, oznajmującymi


To były wszystkie najczęściej występujące synonimy słowa tryb oznajmujący.