synonim uroczyste wprowadzenie

inaczej uroczyste wprowadzenie to: wprowadzić, niewprowadzeni, niewprowadzenia, niewprowadzeniach, niewprowadzeniami, niewprowadzenie, niewprowadzeniem, niewprowadzeniom, niewprowadzeniu, niewprowadzeń, niewprowadzona, niewprowadzoną, niewprowadzone, niewprowadzonego, niewprowadzonej, niewprowadzonemu, niewprowadzony, niewprowadzonych, niewprowadzonym, niewprowadzonymi, wprowadzą, wprowadzeni, wprowadzenia, wprowadzeniach, wprowadzeniami, wprowadzenie, wprowadzeniem, wprowadzeniom, wprowadzeniu, wprowadzeń, wprowadzę, wprowadzi, wprowadzicie, wprowadzili, wprowadziliby, wprowadzilibyście, wprowadzilibyśmy, wprowadziliście, wprowadziliśmy, wprowadził, wprowadziła, wprowadziłaby, wprowadziłabym, wprowadziłabyś, wprowadziłam, wprowadziłaś, wprowadziłby, wprowadziłbym, wprowadziłbyś, wprowadziłem, wprowadziłeś, wprowadziło, wprowadziłoby, wprowadziły, wprowadziłyby, wprowadziłybyście, wprowadziłybyśmy, wprowadziłyście, wprowadziłyśmy, wprowadzimy, wprowadzisz, wprowadziwszy, wprowadzona, wprowadzoną, wprowadzone, wprowadzonego, wprowadzonej, wprowadzonemu, wprowadzono, wprowadzony, wprowadzonych, wprowadzonym, wprowadzonymi, wprowadź, wprowadźcie, wprowadźcież, wprowadźmy, wprowadźmyż, wprowadźże