synonim zagonek

inaczej zagonek to: zagonek, zagonka, zagonkach, zagonkami, zagonki, zagonkiem, zagonkom, zagonkowi, zagonków, zagonku