synonim Faktoria

inaczej Faktoria to: faktoria, faktoriach, faktoriami, faktorią, faktorie, faktorię, faktorii, faktorio, faktoriom, faktoryj