synonim anachoreta

inaczej anachoreta to: anachoreta, anachoreci, anachorecie, anachoretach, anachoretami, anachoretą, anachoretę, anachoreto, anachoretom, anachoretów, anachorety