synonim anegdotka

inaczej anegdotka to: anegdotka, anegdotce, anegdotek, anegdotkach, anegdotkami, anegdotką, anegdotkę, anegdotki, anegdotko, anegdotkom