synonim antropofagia

inaczej antropofagia to: antropofagia, antropofagiach, antropofagiami, antropofagią, antropofagie, antropofagię, antropofagii, antropofagij, antropofagio, antropofagiom