synonim baranina

Inaczej baranina to: baranina, baranin, baraninach, baraninami, baraniną, baraninę, baraninie, baranino, baraninom, baraniny


To były wszystkie najczęściej występujące synonimy słowa baranina.