synonim batat

inaczej batat to: batat, batacie, batata, batatach, batatami, batatem, batatom, batatowi, batatów, batatu, bataty