synonim fenomen

inaczej fenomen to: fenomen, fenomenach, fenomenami, fenomenem, fenomenie, fenomenom, fenomenowi, fenomenów, fenomenu, fenomeny