synonim inskrypcja

inaczej inskrypcja to: inskrypcja, inskrypcjach, inskrypcjami, inskrypcją, inskrypcje, inskrypcję, inskrypcji, inskrypcjo, inskrypcjom, inskrypcyj